RECENZE: Kniha Marka Přibila. I o aféře Šuman

Andrea Novotná | PL

Rehabilitace Adama & Evy
Čtvrtý, doposud nejrozsáhlejší román spisovatele a novináře Marka Přibila kromě velkého fiktivního příběhu Adama a Evy reflektuje i politickou aféru Šuman, ve které autor figuroval. (Text: Grada)

Marek Přibil, spisovatel, marketér a někdejší novinář Mladé fronty Dnes, vydal čtvrtý román. Rehabilitace Adama a Evy je těžce žánrově těžce zařaditelná. Má několik rovin, obsahuje existenciální pasáže, popisuje sexuální hrátky, je protkaná apokalyptickou atmosférou i špetkou tragické komiky.

Před čtyřmi lety otřásla Českem Aféra Šuman. Twitterový účet sdílel obsah s kompromitujícími nahrávkami Andreje Babiše, toho času ministra financí, a Marka Přibila, toho času novináře Mladé fronty Dnes. Zatímco první jmenovaný aféru přežil bez úhony a na podzim s vysokým náskokem vyhrál volby, Marek Přibil přišel o společenský kredit a se stal vyvrhelem. 

Rehabilitace Adama a Evy je svým způsobem rehabilitací aféry Šuman. Není to ale prvoplánové, v textu si autor rozhodně s nikým nevyřizuje účty. Celý příběh je obalen vrstvami dalších příběhů, z nichž jeden si bere inspiraci právě ze Starého zákona. Dějová spletitost a množství postav vyžaduje stálou pozornost a klade otázku, co se za těmi vrstvami skrývá? Proč má autor potřebu si se čtenářem hrát? Bojí se dalšího společenského odsouzení? Jaký smysl má Adam, který prožívá životní peripetie v jiné úrovni a čase? 

Tři dějové a časové linky se protínají, ale přesto jde o ucelený text, kde do sebe vše zapadá. Na rozdíl od reality, která před lety obsahovala spoustu nejasností…

Kdo stál za twitterovým účtem Šuman? Na čí popud nahrávky vznikly? Jak byly pořízeny?

Rehabilitace na tyto otázky odpovídá někdy jasně, jindy jen naznačuje. Některé postavy jsou uvedeny pod reálnými jmény – kromě Přibila a Babiše je to třeba Chovanec, Sobotka, Murín nebo autorovi přátelé. Mnoho z nich je ale skryto pod trefnými přezdívkami – Zrzka, Kozlík, Bublák, Respekt Rotvajler, fízl Zidi, Ina Slepice, Patizon apod.  V případě Zrzky a Kozlíka asi není třeba dlouze přemýšlet, nicméně autor upozorňuje, že jde především o archetypy. 

Původní článek

Při četbě Rehabilitace tak čtenář nahlíží do událostí, které se v životě Marka P. odehrály po zveřejnění kompromitujících materiálů. Tvrdý mediální hon, společenské opovržení, totální ztráta soukromí. Krize rodiny. Krize osobnosti. Přítomnost přítele s charakterem zrádného hada… 

Vedle toho autor stvořil příběh Adama a Evy. Příběh o lásce, zradě, penězích a politice, která přesahuje český rybníček, neboť se zaobírá ideologickým směřováním Evropy. Obava z islámu je vystřídána nadějí, že právě Adam islámské tažení zastaví. Odkazy na biblické příběhy a jména (např. Jidáš, Nachaš) dávají knize hlubší rozměr a téměř filozofický ráz. Filozofie se textem prolíná i v odkazech na Houllebecqa a v úvahách o smyslu a plynutí času. 

Puritánští čtenáři mohou být šokováni častými sexuálními narážkami a místy až explicitním popisem koitu. Sex zde však není jen pro samotný sex nebo senzaci. Vždy je součástí kontextu a charakteristiky postav. 

Tři příběhy (autor románu, Marek P., Adam) skládají dohromady obraz společnosti: pokušení k hříchu, vládu peněz, boj o moc, nedůvěru, nevěru, zradu, ztrátu hodnot… Tyto problémy řeší lidstvo po tisíciletí. Proto různé dějové linky i časové smyčky do sebe skvěle zapadají. 

Kniha působí až surrealisticky, je však postavena na tvrdém základě. Dá se číst jako fiktivní román s odkazy na reálné události a s hlubším přesahem.  Existenciální otázky probublávají na povrch a autor na ně odpovídá kreativně: Stvořil Marka P., jímž byl, ale už není. Toto odosobnění nese kafkovské rysy – stejně jako v Procesu nebo Zámku, kdy hlavní hrdina osamoceně bojuje proti nelítostnému systému. Díky odosobnění může autor projít katarzí, a přitom zachovat odstup. Tvorbou prožívá božskou omnipotenci, může si s postavami pohrávat, měnit jejich postoje, záměry i sexuální orientaci. Že by si tím podvědomě vynahrazoval bezmoc, které byl vystaven po zničující aféře? 

Otázka vykoupení a záchrany Evropy zůstává otevřená, ale ideologické trendy a krize hodnot, kterým jsou hrdinové vystaveni, naznačují, s čím spíše počítat… 

A najde čtenář pravdu o aféře Šuman? Společně s Markem P. se zúčastní schůzek s Andrejem Babišem, poodhalí svět policie, tajných služeb, odposlouchávání a hackerů. Ale i když indicií k zadavateli nahrávek je v románu víc než dost, konkrétní jméno otevřeně nezazní. 

Stal se Marek P. cílenou obětí nahrávek, nebo šlo o náhodu? Vždyť prostředí, ve kterém se pohyboval, nebylo křišťálově čisté, a on sám se stal trnem v oku významnému politikovi. A tak by nebylo nic zvláštního, kdyby tento politik s alergií na Marka P. i Andreje Babiše… Dokončení a potvrzení této domněnky v knize ne(najdete). 

I když je Rehabilitace Adama a Evy vystavěna především na aféře Šuman, není politickým románem. Je to citlivá introspekce i syrový popis světa. Porozumí mu člověk s plastickým myšlením a přehledem ve společensko-filozofických otázkách. Autor oplývá bohatou slovní zásobou a od hlavních dějových linek odskakuje tu k úvaze o matematice, tu k úvaze o smyslu života nebo běhu času… 

Navzdory chmurnému tématu čeká na konci knihy smích. Osvobozující smích. Smích, který je podle filozofa Nietzscheho odkazem Boha a pravdy. A jsme zpět u Adama a Evy – jejich příběh totiž neskončil. V kulisách postmoderního světa se odehrává každý den…

Andrea Novotná | PL

RECENZE: Kniha Marka Přibila. I o aféře Šuman
Hodnocení čtenářů4 Hlasy
75
75